در شرایط فعلی که ویروس کرونا منجر به رکود اقتصادی بسیاری از کسب و کارهای کشورمان شده است می توان با با رفتار درست کسب و کار و ترفندهای حرفه‌ای و بازاریابی با این بحران مبارزه کرد.

در شرایط فعلی به خاطر شیوع ویروس کرونا در جهان بسیاری از کشورها دوران رکود اقتصادی را تجربه می کنند. هر چند فعالیت اقتصادی در دوران رکود آسان نیست و سختی های خاص خود را دارد، اما این بدان معنا نیست که فعالیت اقتصادی غیر ممکن است. به همین منظور برای فعالیت در شرایط فعلی که ویروس کرونا منجر به رکود بسیاری از کسب و کار و کارآفرینی های کشورمان شده است می توان با توجه به برخی از مولفه ها با این بحران مبارزه کرد.

شناخت مشتری

یکی از مهم ترین مولفه های بازاریابی شناخت مشتری و نیاز آن است. زمانی که از مشتری شناخت درستی داشته باشیم می توانیم افق های بلند مدت بهتری را برای کسب و کارهایمان ترسیم کنیم. برای شناخت مشتری راهکارهای مختلفی وجود دارد از جمله؛

بررسی میزان رضایت مشتری در ارتباط با کالا یا خدمات عرضه شده. برای دست یابی به این منظور استفاده از تماس تلفنی با مشتریان قبلی و فعلی می تواند دید خوبی را به صاحبان کسب و کار منتقل کند.
توجه به بازخوانی مجدد ارزش های مشتریان. بسیاری از مشتریان در زمان رکود اقتصادی به منظور جلوگیری از هرز رفتن نقدینگی خود ارزش هایشان را برای خرید کالا یا خدمات بازخوانی می کنند. برای دست یابی به این نوع شناخت از مشتری می توان پرسش نامه هایی در صفحه های مجازی کسب و کار خودتان منتشر کنید. بررسی پرسشنامه ها می توانند دید خوبی را برای شما نسبت به مشتریان فراهم کنند.
تهیه فیلم های کوتاه از تجربه خرید مشتریان در شرایط رکود ( شیوع کرونا) و انتشار آن در صفحه های مجازی و رسمی مجموعه می توانند در شناخت مشتری موثر واقع شوند. در واقع بازخورد های حاصل شده از این فیلم ها می توانند به صاحبان کسب و کار کمک کنند تا شناخت بهتری از مشتریان داشته باشند.

هرچند پی گیری این راهکار در شرایطی که ویروس کرونا در جامعه شیوع پیدا کرده است دشوار است، اما با تحمل اندکی سختی می تواند به رونق بهتر کسب و کار و کارآفرینی موفق ها در دوران رکود بازار کمک شایانی نمایند.