هر کسب و کار موفق نیازمند کشف بازارهای جدید است. در شرایط حاضر که بسیاری از کسب و کارها به علت شیوع کرونا با رکود مواجه شده اند باید با شناسایی بازارهای جدید به بهبود و حفظ کسب و کارها پرداخته شود و در صورت نیاز فعالیت های لازم انجام شود.

کشف بازارهای جدید این امکان را به وجود می آورند تا در صورت لزوم برنامه ریزی مدونی شکل گیرد. یادتان باشد که، مذاکره با افراد در دوران رکود کار آسانی نیست اما، با صبر و مدارا می توان براحتی با افرادی که در بازارهای جدید هستند وارد مذاکره شد.

مشتریان فعلی

برای کشف بازارهای جدید در دوران رکود بهتر است که، از مشتریان فعلی خود کمک بگیرید و از آن ها درخواست کنید که اگر بازار جدیدی می شناسند شما را معرفی کنند. توجه داشته باشید یک معرف قابل اعتماد کار شما را برای ورود به بازار بسیار آسان تر می کند، زیرا شما بر مبنای اعتباری که از معرف خودتان دریافت می کنید می توانید اعتماد مشتریان جدید را بهتر کسب نمایید. بدون معرف نیز این کار امکان پذیر است اما بدون شک نیاز به زمان بیشتری خواهید داشت.

شهرهای نزدیک

بعلاوه خودتان نیز می توانید از فرصت حاصل از زمان رکود استفاده کنید و به بازارهای شهرهای نزدیک خود مراجعه کنید یا نمونه محصول خود را برای تست به چنین بازارهایی ارسال کنید. در خیلی مواقع در شرایط رونق بسیاری از صاحبان کسب و کار چنین فرصتی را پیدا نمی کنند، اما دوران رکود می تواند به فرصتی طلایی برای کشف بازارهای جدید یا حتی نوظهور باشد.

سازمان های فعال

همکاری با سازمان هایی که هنوز در دوران رکود فعال هستند نیز می توانند برای شما مفید باشد. به عنوان نمونه: در زمان شیوع کرونا اورژانس یکی از سازمان هایی است که مراجعه کنندگان زیادی دارد، اگر کسب و کار شما به گونه ای است که می تواند برای چنین سازمان هایی مفید واقع شود بدون شک شما می توانید دوران رکود را به فرصت تبدیل کنید.

بازارهای جدید را می توان جزیره های ناشناخته در دنیای کسب و کار دانست که می توانند فعالیت های شما را متحول کنند.